Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Nagypénteki "mese"

Nagypénteki "mese"Egy lelkipásztor, Húsvét reggelén, amikor zsúfolt templomában felment a szószékre prédikálni, egy régi, rozoga, rozsdás madárkalitkát vitt magával és letette a szószék párkányára.  Persze mindenki meglepődve nézte és kíváncsian várta, mi fog történni. 
A lelkipásztor elkezdte a prédikációt: 
„Amikor tegnap végigmentem a főutcán, szembejött velem egy gyerek kezében lóbálva 
ezt a madárkalitkát, aminek az alján három kis vadmadár lapult, reszketve a hidegtől és a félelemtől. 
Megállítottam a fiút, és megkérdeztem: 
- Na, mit viszel magaddal? 
- Csak ezt a három vacak madarat – felelte. 
- Aztán mit akarsz csinálni velük? – kérdezősködtem. – Hazaviszem őket és szórakozom velük.  Feldühítem őket, kihúzom a tollaikat, egymás közötti viadalra uszítom őket, élvezni fogom. – felelte. 
- De előbb-utóbb beleunsz majd. 
Utána mit fogsz csinálni velük? 
- Ó hát van otthon két macskánk - mondta a fiú – azok szeretik a madárhúst, megetetem őket velük. 
Hallgattam egy kicsit, aztán ismét megszólaltam: 
- Fiam, mennyit kérsz a madarakért? 
- Nem kellenek magának azok a madarak. 
Hiszen azok csak vacak szürke mezei madarak, még énekelni sem tudnak.  Még csak nem is szépek. 
- Mennyit akarsz értük? – kérdeztem ismét. 
A fiú végignézett rajtam, mintha megbolondultam volna, aztán megmondta az árat: 
-Tíz lej! 
Kivettem a zsebemből a tíz lejt, és odaadtam neki.  A fiú letette a kalitkát a földre, és egy pillanat alatt eltűnt.  Én aztán felemeltem a madárkalitkát, elvittem a közeli parkba, ott letettem majd kinyitottam az ajtaját, és szabadon engedtem a madarakat.” 

Miután a lelkipásztor elmondta a kalitka történetét, mindjárt egy másik történetbe kezdett: 
 

 

„Egy nap a Sátán és Jézus között párbeszéd folyt.  A Sátán épp az Édenkertből jött és így dicsekedett: 
- Az egész emberiséget a kezem közé kaparintottam. Csapdát állítottam nekik, olyan csalétekkel amelynek nem tudnak ellenállni. Mind az enyémek lesznek! 
- Mit fogsz csinálni velük? - Kérdezte Jézus. 
- Szórakozni fogok velük. Megtanítom őket hogyan házasodjanak, és hogyan váljanak el egymástól; feldühítem őket, meg arra is megtanítom, hogyan gyűlöljék és kínozzák egymást, meg arra is hogyan  találjanak fel fegyvereket és bombákat, és öljék egymást. -Nagyon fogom élvezni! - mondta a Sátán. 
- Mit csinálsz majd velük akkor, ha már eleged lesz a játékból? -kérdezte Jézus. 
- Megölöm őket! - felelte a Sátán. 
- Mennyit kérsz értük? - érdeklődött tovább Jézus. 
- Nem kellenek neked azok az emberek! Nem jók azok semmire! Megveszed őket, ők pedig csak gyűlölni fognak téged. Leköpnek, megátkoznak, elárulnak és megölnek.  Nem kellenek ők neked! 
- Mennyit kérsz értük??? - kérdezte újból Jézus. 
A Sátán végignézett Jézuson, és megvető gúnnyal az arcán, a következőket mondta neki: 
- A véredet, az összes könnyedet és az egész életedet!!! 
Jézus így szólt: - Megegyeztünk! - aztán kifizette az árat…”

Ezzel a lelkipásztor fogta a madárkalitkát, és lement a szószékről…