Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Készülődés az uniós finanszírozáshoz

 

Túlságosan álmodozónak tűnnénk, ha azt állítanánk, hogy már elkezdődött a Vártemplom felújítása: még sehol nincs egy állás felállítva, a munkatelepnek még nyoma sincs – mondhatnák sokan kételkedően. Hogy mennyire igaz, igenis kezdetét vette az épületek teljes rehabilitációja, szolgáljon bizonyítékul e szerény beszámoló az eddig megtett lépésekről. Ilyenkor még jobban örvendünk e gyülekezeti lapunknak, mert betölti szerepét: tájékoztató jelleggel bír a Vártemplomról a vártemplomiaknak. Ilyen szinten egyházközségünk jelenkori története az Üzenet kiadásaiban nyomon követhetővé válik. Reméljük, hogy az utókor majd hálás lesz mindezért...

Honnan indult mindez? Először talán úgy mondhatnánk, hogy álmokból, melyeket emberek megvalósítható célokul mertek kitűzni. Tudjuk, hogy eddig részben már történtek javítgatások a templomon, a várfalon, a német iskolán, a ravatalozón. Köszönet illeti ezekért elődeinket, akik az akkori elvárásoknak igyekeztek eleget tenni a maguk módján. De ennél még nagyobb köszönet illeti a lelkes vártemplomi egyháztagokat is, akik oly sokszor kellett adakozzanak azért, hogy önerőből fenntartsák és megtartsák e gyönyörű templomot a mai nemzedéknek. Túl terjedelmesre sikerülne e beszámoló, ha a jegyzőkönyvekből kiírnánk azokat az alkalmakat, amikor a hívek áldozatából történtek felújítások egyházközségünkben.

Napjainkban már új idők járnak: más lehetőségek, más elvárások. De az álom ugyanaz maradt: köszönjük meg elődeinknek azt, hogy megtartották e gyönyörű templomot azért, hogy mi teljesen rehabilitáljuk, annyira alaposan, hogy minél hosszabb időt kibírjon anélkül, hogy komolyabb beavatkozások történjenek. Ezt tűzte ki célul közös kezdeményezéssel a tavalyi évben Kató Béla főtiszteletű püspök úr, Mild Zoltán mérnök, a Kovászna Megyei Építkezési Felügyelőség vezetője, vártemplomi presbiter, Zakariás Attila, Kós Károly-díjas sepsiszentgyörgyi építész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, valamint sok más szakember, akikről még fogunk olvasni, hisz szaktudásukkal úgyszintén kivették a részüket a munkálatok kivitelezéséből.

Felmerült annak a lehetősége, hogy ne csak a templom, hanem a várfal, a bástya, a torony, a német iskola és a ravatalozó is megérdemelne egy teljes felújítást. Ebből kifolyólag született meg a döntés, hogy a felsorolt épülettestek mindegyikét bevegyék a felújítási tervbe. Mivel mindez hatalmas befektetést jelent (kb. 2 millió euró), amit az egyházközség nem tudna előteremteni, ezért ki kell használni annak a lehetőségét, hogy pályázatot nyújtsunk be az Európai Unióhoz. Fontos tudnunk azt is, hogy az épületegyüttesek mindegyike szigorúan A kategóriás műemlékként van nyilvántartva, ami azzal jár, hogy az ilyen felújításokat jóvá kell hagynia az Országos Műemlékvédelmi Bizottságnak, különben bűncselekménynek minősül a munkálatok elvégzése. És ahhoz, hogy e jóváhagyást megkaphassuk – akárcsak a pályázathoz –, számos előtanulmányt kellett elvégezni, melyek eléggé költségesek és időigényesek voltak. Istennek legyen hála, mindezeket eddig sikerült elkészíteni és szinte teljes mértékben kifizetni. Ezeket szeretném felsorolni.

A tervezések kivitelezéséről a szerződést a Zakariás Attila építész által vezetett PROD-AX céggel kötöttük meg. Ők már a tavalyi év nyarától kezdve készítik a tervrajzokat, hiszen eddig még komolyabb felmérések nem készültek az épületekről.

A geotechnikai és a topográfiai tanulmányokat Nagy István földmérő biztosította, aki részletesen fel kellett mérje az egész területet, hiszen e két tanulmányhoz telekkönyvileg is szükséges volt tisztázni és aktualizálni a területet.

Az építészet-művészettörténeti szaktanulmányt Csáki Árpád történész végezte el, aki e témában a legbeavatottabb, hiszen egy igen tartalmas és részletes könyve is megjelent Egyházközségünk múltjáról A Sepsiszentgyörgyi Református Egyház A 17–19. században címmel.

A tartószerkezeti tervek szaktanulmányát a műemlék-felújításra és -kutatásra szakosodott tervezőiroda – Bodor Csaba építészmérnök vezetésével –, a Linea cég készítette el.

A faanyagvédelmi vizsgálatról szóló szaktanulmányt a magyarországi Pannon-Protect Faanyagvédelmi, Környezethigiéniai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. képviselője, Deveskovi József faanyagvédelmi szakértő, műemlékvédelmi épületdiagnosztikai szakértő állította ki. E tanulmány tartalmazza a templom, a templomtorony, a volt német iskola, a ravatalozó zárófödémének és tetőszerkezetének faanyagvédelmi vizsgálatát; Kiss Loránd pedig a falkutatásról szóló tanulmányra vállalkozott.

Ezeket a tanulmányokat – miután a helyi, illetve a megyei műemlékvédelmi bizottság jóváhagyta –, Istennek hála, április 20-án Bukarestben a Országos Műemlékvédelmi Bizottság is elfogadta. Innentől kezdve már teljes gőzzel kezdte el a pályázat megírását a helyi Business Proiect Consult pályázatíró és tanácsadási cég, melynek képviselőjével szintén szerződést kötöttünk. Ha Isten megtartja az életünket, akkor reménység van arra, hogy már jövő hónapban elkészül a teljes pályázat, amit felküldenek Gyulafehérvárra jóváhagyás végett. Az öt nagy európai strukturális és beruházási pénzalap közül mi az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz pályázunk az Európa 2020 Stratégia keretén belül. Abban az esetben, ha a pályázat sikeres pontozást kap, és elkezdődik a munkálatok finanszírozása, tudnunk kell, hogy a költségek 98 százalékát az EU állja, a megmaradt 2 százalékot pedig saját forrásból kell előteremteni.

Jelenleg már a tervezők készítik a tervrajzok technikai részét, a megvalósíthatósági tanulmányt, mely részleteire lebontja azt, hogy a munkálatok költségeinek mennyi a pontos értéke.

Ennek kapcsán szeretnénk felhívni minden lelkes egyháztag figyelmét, hogy támogassák adományaikkal a templom felújítását, hiszen eddig a tanulmányok kifizetésére már kiadtunk több mint 120 ezer lejt, amiből kifolyólag Egyházközségünk eddigi megtakarított anyagi forrása szinte teljesen kimerült – annak ellenére, hogy e tanulmányok fedezésére már kaptunk anyagi támogatást. Nem vagyunk a meghátrálás emberei, és hiszünk abban, hogy számos gyülekezeti tag – éljen itt vagy a világ bármelyik részén – figyelemmel fogja kísérni a Vártemplom felújítását, hiszen szívügyüknek tekintik e nemes célt, és megvalósítását támogatni fogják. Engedjék meg, hogy már itt megköszönjük a gyülekezetünk nevében a helyi Bertis vállalatnak a 13000 lejes, valamint a nemzetközi Rotary Club egyesület sepsiszentgyörgyi szervezetének a 7500 lejes támogatást, mely összegek óriási segítséget jelentettek e szaktanulmányok kifizetésekor.

2016 Pünkösdjén hadd fejezzem be e beszámolót azzal a kéréssel, aminek a megvalósítása szintén egy álom, de pont a Szentlélek ereje által válhat valósággá: a Vártemplom külső felújítása – mint olvashattuk – igenis elkezdődött. De ennél sokkal fontosabb a belső, azaz a lelki megújulás. Ezért kérünk mindenkit, hogy ezt is támogassa: imádkozzon a lelki megújulásért! Tudjuk, hogy e belső, lelki megújulás nem sikerülhet a Pünkösdi Szentlélek ereje nélkül. Nehogy abba a helyzetbe kerüljünk, hogy majd lesz egy gyönyörű templomunk, padlófűtéssel, felújított külső- és belső pompával, gyönyörű udvarral, felújított melléképületekkel, s a városba látogató turisták első helyévé válhat. DE ha nem válik első helyévé, azaz imádkozás házává a gyülekezeti tagoknak, akkor igen-igen nagy bajban leszünk. Mert akkor elhagytuk nemcsak az iskolát, hanem a templomunkat is.

Imádkozzunk, hogy ne legyen így. Imádkozzunk lelki ébredésért! Töltse meg mind a mostani, mind a – reményünk szerint – felújított templomot is zsúfolásig a hívők serege, akik együtt örvendeznek a felújított templomnak és a felújított lelki háznak. Isten legyen velünk!