Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

A Sepsiszentgyörgy I Vártemplomi Református Egyházközség Vezetőségének tájékoztatója.

Kedves vártemplomi Testvéreink!

Az Erdélyi Református Egyházkerület által közzétett tájékoztató, valamint az érvényben lévő hatósági korlátozások értelmében egyházközségünk döntéshozó testülete péntek este összeült, és a kialakult szükséghelyzettel kapcsolatban, gyülekezetünk lelki életére vonatkozóan a következőket határozta:

- Egyházközségünk számára is éppen olyan fontos a gyülekezeti tagok testi egészsége, mint lelki jóléte, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy a vírus ne terjedjen és gyülekezeti tagjaink egészsége, vagy élete ne kerüljön veszélybe, ugyanakkor az igehirdetés lehetősége ne szűnjék meg.

- Figyelembe véve a hatóságok által kihirdetett állapot, mely rendelet jelenlegi állása szerint legtöbb száz fő vehet részt egy benti összejövetelen, és tekintettel arra, hogy gyülekezetünk új imatermében több mint 200-an jönnek el, ugyanakkor egy második helyszín jelenleg még nem áll rendelkezésre, mivel templomunk felújítás alatt áll, ezért döntöttünk úgy, hogy a vasárnap délelőtti istentiszteletet szabadtéren, a gyülekezeti ház udvarán tartjuk meg a megszokott időpontban, vasárnap 10 órától.

- A virágvasárnapra tervezett konfirmálás időpontját október 31-re, reformáció ünnepére tettük át.

- A vasárnap délelőtti istentiszteleteken kívül a többi gyülekezeti alkalmak (vasárnap délutáni Istentisztelet, IKE, Felnőtt IKE, Házas kör, Zenés Istentisztelet, Családos Istentisztelet, Ifjúsági Istentisztelet, Bibliaóra, Kátéóra és Vallásóra) átmenetileg szünetelnek. 

- Amíg szigorúbb rendelkezések nem lépnek érvénybe a keresztelési és házasságkötési szolgálatokat a család jelenlétében (maximum 100 személy) továbbra is elvégezzük. Temetési szolgálatoknál kérjük, hogy a ravatalozóba csak a gyászoló család legyen, a gyülekezet pedig a ravatalozó udvarán a hangosítókból hallgassa végig az istentiszteletet. 

- A hivatali szolgálat a megszokott program szerint működik.

Kérünk mindenkit, hogy imádkozunk egymásért, különösen az orvosokért, ápolókért, a betegséggel sújtott családokért.  

Ha bármiféle változás adódik, igyekszünk arról időben értesítést kitenni egyházközségünk honlapján és facebook oldalán.

Az Úr erősítsen és indítson mindenkit higgadtságra és imádkozásra!

 „Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!(Ézs 43,1)