Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Gyülekezetünkben 2018 a családok éve, mivel fontosnak tartjuk azt, hogy különös hangsúlyt fektessünk a családokra. Ebből kifolyólag törekszünk arra, hogy a vasárnapi istentiszteleteken az igehirdetések azon bibliai igazságokra épüljenek fel, melyek minden időben biztos alapot jelenthetnek a családok számára. Napjainkban számos szakkönyv, híres előadás van ebben a témában, a tapasztalat mégis az, hogy többségük mintha kikerülné azokat a bibliai igazságokat, melyeket már rég kijelentett Isten az egészséges család alapjairól. Ugyanakkor az is egyértelmű, hogy amikor családról beszélünk, akkor a házasságról is kell szólnunk, hiszen a kettőt nem lehet szétválasztani. Eddig három vasárnapon keresztül, alkalomról alkalomra, a Biblia tanításából kiindulva a következő igazságokat fogalmaztuk meg, melyért mindig imádkoznunk kell.

1. Senki nem mondhatja, hogy őt nem érdekli a házasság, a család témája, mivel ő már elvált vagy özvegy vagy egyedülálló. Igenis kell hogy érdekelje, mert biztos, hogy kapcsolatban áll más családokkal, házasokkal. Ha a tettek szintjén úgy érzi, hogy nem tud segíteni, imáiban akkor is Isten elé hozhatja. Ilyenkor már az is előfordult, hogy pont Isten vezette rá az illetőt arra, hogy mit kell cselekednie a vele kapcsolatban álló családok, házasságok megsegítésében.

2. Nincs olyan házasság, család, ahol ki lehetne mondani, hogy itt minden OK. Itt már egyik félnek sem kell egy picit sem változtatni valamin. Áldott lehetőség az, amikor a házastársak, a családtagok felismerik azt, hogy vannak dolgok, amiken változtatnom kell az Isten szerinti élet érdekében, és ebben ez elhatározásban a család többi tagjának támogatónak, nem pedig hátrálónak kell lennie.

3. A jó irányba tett számos változás kudarcot vall, ha Jézus nélkül szeretnék ezt megvalósítani. Éppen ezért kell behívni Őt a családba, a házasságba. Figyeljük meg, hogy a legtöbb baj abból származik, amikor Jézus nélkül követünk el valamit. Egyszerű a kérdés: ha Jézus nélkül követtünk el valami rosszat, akkor hogyan szeretnénk azt Jézus nélkül helyrehozni? Tényleg nélküle akarjuk azt megoldani, amit összekuszáltunk?

4. Ha olyan sok a felbomlott házasság, akkor az alapokkal van valami baj. A nagyszerű hír mindig az, hogy Istennek gondja van az én házasságomra, családomra. Ő cselekszik azért, hogy az jó legyen. Kimondja, hogy nem jó az embernek egyedül. Isten magára vállalja azt, ami nem jó, azért hogy helyrehozza. De ha nem hiszek Istenben, akkor hogyan hihetem el, hogy ő helyre akarja hozni azt, ami nem jó a házasságban, a családban?

5. Isten a férfit teremtette először, de ez nem azt jelenti, hogy a férfi uralkodhat az asszonyon, hanem azt, hogy gondoskodnia kell róla. A mindenkori Évának pedig úgy kell élnie, hogy Ádám örömmel gondoskodjék róla, és könnyű legyen róla gondoskodni. És ha ez a kölcsönösség megvan, akkor van mindenki a helyén. Ebből kifolyólag haszontalanság arról beszélni, hogy ki az értékesebb, a férfi vagy a nő. Itt nem az értékek különbségéről van szó, hanem a feladatok különbségéről. Más feladata van Ádámnak, mint Évának.

6. Ádám készen kapja Évát. Nem kellett megkínlódnia, verejtékeznie érte. Isten teremti meg számára. A mai házasságokban is tudnia kell minden férjnek, hogy a feleségüket nem a légből kapták, hanem olyan családból, ahol a legtöbb esetben a szülők gondoskodása, féltő szeretete, imádkozása teremti meg Ádám számára Évát. Ezért a mindenkori Ádámok bizony hatalmas felelősséggel tartoznak az Évákért. Jó lenne, ha naponta válaszolnának arra a kérdésre, hogy mivé vált mellettem a feleségem?

 

Ima a családokért

Dicsőséges Szentháromság,

minden szeretet és közösség forrása,

köszönjük neked a családunkat.

Bocsásd meg bűneinket,

amelyeket szeretteink ellen elkövettünk.

Támogasd testvéreinket,

akik házasságukban és családi életükben

 hajótörést szenvedtek.

Töltsd el szívünket családtagjaink iránt

áldozatos, tiszta szeretettel.

Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban

napról-napra újjászülessünk.

Segítsd fiataljainkat,

hogy bátran vállalják a családi élet kihívásait.

Áldd meg mindazokat,

akik a magyar családokért sokat fáradoznak.

Gondviselő Istenünk, Krisztus Jézusért hallgass meg minket! Ámen.