Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében.

 

És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

 

Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen.