Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Gondnok: Kanyó Albert

Presbiterek:

1. Akácsos Etelka

2. Balogh János

3. Bács István

4. Bartha Mihály

5. Becsey László Gyula  

6. Bokor Ildikó

7. Bucs Kálmán 

8. Csiki Attila 

9. Diószegi Mihály

10. Dragomér József 

11. Fadgyas Márta

12. Farkas Árpád

13. Gáll József Attila

14. Incze Margit 

15. Kerekes Ferenc

16. Kerekes László Zsolt

17. Király József

18. Kiss István

19. Kiss Róbert

20. Kiss Sándor

21. Kónya Jenő

22. Mild Zoltán 

23. Molnár Pál 

24. id.Nemes Emil  

25. Slaniceanu Sándor  

26. Szabó Elek

27. Vajna László 

Pótpresbiterek:

1. Benke Gyula

2. Bardócz Tünde

3. Farkas László

4. Kovács Zsolt

 

Kántor: Hajdú Loránd

Nőszövetségi elnök: Román Edit

 

 

Imádság a presbiterekért

Áldjuk a Te bölcsességedet Urunk Istenünk, hogy anyaszentegyházunk terhét és gondját mindnyájunknak vállára helyezted. Dicsőítünk azért, hogy kiválasztottad közöttünk is, akik előttünk járjanak.  Könyörgök most a gyülekezet véneiért, presbitereiért, világi vezetőiért. Adj a gyülekezetnek bölcsességet és világos látást, amikor választja a presbitereket. Ne hívjon el olyanokat, akiknek ez a tisztességadás nem szolgálat. Ne felejtse el azokat, akiket Te hívtál és készítettél el. Áldd meg a presbiterek munkáját az anyaszentegyházban. Késztesd őket arra, hogy vasárnaponként elsőként telepedjenek le a Te Igéd körül. Legyen gyümölcsöző az életükben az igehirdetés. Mutass reájuk Atyám, mint a keresztyén élet mintáira. Visszavonás és emberi indulatok legyenek távol tanácskozásaikból. Szent Fiad előtt meghajolva, mint az Ő szolgái és követei végezzék munkájukat. Álljanak a lelkipásztor mellé, mint áldott szeretet-közösség, mint Általad rendelt munkatársak. Szent Igéd boldog kényszerítésével járjanak a gyülekezetben, mint pásztorok, akik a Szentlélek által vigyáznak az egész nyájra. Legyen öröm a szolgálat számukra, nőjön a hitük a teher alatt, amit reájuk helyezel. Erősödjék bizonyságtételük, zengjen az életük Terólad. Áldd meg családi otthonukat, legyen az a Te templomod, lakozz az ő szeretteikkel. Legyen tanúbizonyság az életük mellett szeretteik serege. Álljon a családi otthonuk, mint a hegyen épített város, Szent Fiad ábrázoltassék ki benne. Mint anyaszentegyházad beépített oszlopaira, írd föl a neved reájuk. Bennük és általuk újítsd meg nemzedékről nemzedékre anyaszentegyházunkat. A Krisztusért. Ámen.    

Füle Lajos: Presbiterek

 

Kinek a lelke vágyik a fényre, 
Kinek kenyere az Úr Igéje,
És kenyeréből másnak is szel, 
- az presbiter. 

Kinek van szeme a más bajára, 
Kinek van füle a más jajára, 
A tennivalóit így méri fel, 
- az presbiter. 

Ki másnak vermét sohasem ássa, 
Aki keresztjét nem teszi másra, 
A mások terhét így veszi fel, 
- az presbiter. 

Ki könyörögni sohase restell,

Ki úgy van ott a gyülekezetben,

Mint aki szolgál, mert van mivel

- az presbiter. 

 

Kinek a templom kegyelem háza, 
Otthon van benne maga, családja, 
Bár mindenütt az Úrra figyel, 
- az presbiter.

Aki hitét örömmel megvallja, 
Mind presbiter, bár nem az a rangja, 
Mert kedves élet Isten előtt,
Ki megáldja, megszenteli őt.