Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

 

Mennyei Atyám! Húsvét ünnepén, a Te győzelmeidnek és dicsőségednek ünnepén, alázattal és boldogan köszönöm Neked nagy ajándékodat, az életet. Ez a Te legnagyobb titkod, a Te legremekebb műved. Soha senki sem tudná újra csinálni, sőt még megmagyarázni sem, hogy mi az élet, de aki maga él, annak nem is kell magyarázni. Köszönöm atyám, hogy én élet vagyok és Te is az vagy.

Köszönöm neked atyám, hogy a halált teremtetted és ezzel a mi földi életünket elhatároltad és arra rendelted, hogy egyszer s mindenkor alkalom legyen annak a magasabb rendű életnek megszerzésére, amelyben nincs halál.

Köszönöm Néked mindenekfelett, hogy a Te Egyszülöttödben, az Úr Jézus Krisztusban elültetted ebben a világban az örök életnek titokzatos fáját. Ő meggyőzte a halált és áttörte a koporsót, halottaiból feltámadott és lőn első zsengéjük azoknak, akik Őbenne hisznek. Tudom, hogy az örök élet nem egyéb, mint a Te teljes ismereted, a Neked való végtelen örvendezés és lényed szemlélete a szemtől-szembe látás világában. Tudom azt is, hogy Téged megismerni, Veled megbékélni és örvendezni, Téged lényünkkel dicsőíteni úgy alant, mint oda fenn, egyedül a Te Szent Fiadtól tanulhatjuk meg és benne gyakorolhatjuk. Drága és nagy ajándékod ez nekünk, amiért fogadd el hálaadásunkat és dicséret-mondásunkat.

Kérlek Téged, Mennyei Atyám, életnek Ura és Királya, erősíts meg engem ezzel az édes bizonyossággal, hogy szembenézhessek a halál félelmével, akár engem fenyeget, akár kedveseimet ragadja el. Taníts meg úgy élnem, hogy ne a láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézzek és már e földi életben belepolgárosodjam a Te mennyei országodba. Vigasztalj meg engem, midőn szívem vérzik és kesereg legkedvesebbem halála vagy sírhalma felett, hogy aki benned hisz, ha meghal is, él az. Üzend meg nekem újra, hogy irgalmad kifogyhatatlan s kegyelmed mélyebb, mint a tenger, halott kedveseimet ez a kegyelem fogadta, ez ítélte meg és ez mentette fel a Krisztus érdeméért és így fogadsz, így ítélsz meg és így mentesz fel engem is az én drága szószólómnak és közbenjárómnak, az igaz és hű bizonyságnak, az Úr Jézus Krisztusnak érdeméért. Az Ő nevében kérlek, hallgasd meg az én imádságomat. Ámen