Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Tájékoztatás – Sajtóközlemény

A sepsiszentgyörgyi 1-es számú Református Egyházközség tervezi “A SEPSISZENTGYÖRGYI REFORMÁTUS VÁRTEMPLOM FELÚJÍTÁSA” című pályázat megvalósítását, mely a 2014-2020-as Regionális Operatív Programon keresztül kerül támogatásra,  "A városi környezet javítása és a a kulturális örökség megőrzése, védelme és fenntartható használata" című 5-ös tengelyen, "A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejlesztése" című 5.1-es Kiemelt beruházások fejezet keretében.

A sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom épületegyüttese a sepsiszentgyörgyi 1-es számú Református Egyházközség tulajdonában van, a Kálvin tér közelében, a Vár utca 1-es szám alatt található. Az ingatlan a 38913-as Telekkönyvben Sepsiszentgyörgyön szerepel, a 38913-as sorszámmal, 11090 négyzetméter területtel és a 38918-as Telekkönyvben Sepsiszentgyörgyön  a 38918-as számmal és 1221 négyzetméter területtel.

Az  ingatlan Sepsiszentgyörgy egyik legrégebbi épülete. Szerepel a műemlékek 2015-ös listáján a CV-II-a-A-13090-as nyilvántartási számmal.

A pályázati tervben a sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom tartószerkezeteinek felújítási beavatkozását kérik, amely maximális szellemi erőfeszítést igényel, a pénzügyi feltételek szigorú betartása mellett.

Egy történelmi épület beavatkozása esetén az alapvető követelmények mellett, melyek a szerkezeti szilárdságra, a stabilitásra, a munkabiztonságra vonatkoznak, feltevődik az épület állagmegőrzésének a problémája is, a védőszerkezetnek és az eredeti anyagoknak a tartósítása, együtt azokkal a technológiákkal, melyekkel megvalósították őket.

A felújított/konszolidált/tartósított örökség a beruházást követően részben vagy teljes egészében bekerül a turisztikai körforgásba.

 

A javasolt munkálatok a következőek:

 A templom

A belsejében a talajszint csökkentésre kerül a vertikális rendszerezési tervnek megfelelően. Létrehozásra kerül a szükséges lejtő úgy, hogy a csapadékvíz a speciális vakolattal készített új foglalattól távol folyjon el. A templom északi részén egy kő támfal kerül felépítésre.

Egy folyami kő vagy burkolólap által borított járda fogja védeni az alapzat közvetlen környezetét, az épületegyüttes aljazatát. Az épület közelében levő teljes növényzet eltávolításra kerül (a teljes környezetében). Az épület közvetlen közelében található sírokat az egyházközséggel egyetértésben felújítják.

A templom alapzatának északi oldalán a szellőztető rendszer megszüntetésére van szükség. A fal kőfelülete megtakarításra kerül, eltávolítják a jelenlegi leromlott állapotban levő habarcsot és a javítóhabarcsként használt cement vakolatot. A hézagok javításra, a megsérült, elmozdult elemek megerősítésre kerülnek. A fal felületét HDPE membránnal fogják védeni. Miután a járdával kapcsolatos kutatás megtörtént, felújításra és konzerválásra kerülnek a freskók és feliratok a külső falon, kijavítják a semleges felületek vakolatát és fehérre festik az egész épületet.

A templom belsejében eltávolítják a padlót, régészeti kutatásokat fognak végezni, eltávolítják a fölösleges töltelékréteget, téglából és lapos kőből új padlót készítenek az érvényben levő szabályoknak megfelelően készített új alapzatra.

A falakon a vakolat lebontása a falfestmény-restaurátorok felügyelete mellett zajlik majd, a freskókat restaurálni és konzerválni fogják. Az új vakolat nagy porozitású lesz, amely lehetővé teszi a falak természetes száradását. A templomi karban a boltívek külső fele megtisztításra kerül és mész-homok összetételű habarccsal kerül vakolásra. A bordás boltozat valamint minden kőből készült művészeti elem felújításra kerül és természetes formájában marad. A templom belseje (a semleges terület) fehér szilikátmeszelést kap.

A tetőszerkezeten a padlás megtakarítását javasolják, a tartóelemek konszolidálását (a biológiai szakvéleménynek megfelelően) és a hiányzó tartóelemek kiegészítését. Padlóburkolatot kell építeni a tetőfedés karbantartásához. A faanyagot gomba és rovarellenes oldattal kell kezelni.

A tetőcserép éles hegyű csempére lesz cserélve. A padlószegély ellenőrizve és cserélve lesz.

Az esőcsatornákat, a dobokat, minden elemet rézlemezből készítenek újra (az esővíz a föld alatt fog összegyűlni egy csatornahálózatban).

A templom fenyőből készült emeleti padlózata az állandó nedvesedés miatt rossz állapotban van. A padlózat eltávolítása szükségessé vált. A hajszálerek törésrétegeit szükséges eldolgozni, utána számításba jöhet a padlózat újrakészítése az anyagok cseréjével (tégla, kő).

A padlózat rétege alá padlófűtési rendszert kell telepíteni.

A világítás, a fűtés, a gyengeáramú rendszer és a villámhárító az aktuális igényeknek megfelelő lesz kialakítva és a legkorszerűbb anyagokből és eszközökből fog állni. A jelenlegi fűtőberendezés megszűnik. Az orgonát egy szakértő fogja felújítani.

A faanyagokat felújítják, majd alkalmas festékekkel és lakkal kezelik. A bútorzatot és a fából készült művészeti elemeket (fa grafikát) restaurálni fogják a Mihály Ferenc által összeállított tanulmány alapján.

 Harangozótorony (a volt bejárati torony)

 

Javasoljuk az új bejárat megnyitását a vár belső részébe a tornyon keresztül (ez a hely most raktárként működik). Szükséges a faajtók eltávolítása, csökkenteni kell a padlót az eredeti szintjére, amely lapos kőből kap megfelelő borítást. Javasoljuk  a lépcsők és a fapadló felújítását és az ablak újranyitását a harangok emeleti szintjén, ahol a régi korlát visszaállításra, a jelenlegi redőnyök pedig lebontásra kerülnek.

A torony külsején a következő beavatkozásokat javasoljuk:

A horganyzott ajtófélfa eltávolítása a torony alsó szintjének a küszöbeiről és a támpillérekről. A torony felső részét ugyanazzal a festékkel szükséges lefesteni, mint a templomot. A tetőzet lecserélése és a tetőfedő lemez réztáblákra való kicserélése szükségessé vált (a biológiai szakvéleménynek megfelelően). Az óra felújításra kerül.

Sor fog kerülni a világítási és villámvédelmi berendezések felszerelésére.

A várudvar nyugati tornya (a bástya)

Javasoljuk a várfal és a lőrések konzerválását, a falazat fugázását, az egyetlen jelentős beavatkozás a védőfolyosó egy részének visszaépítése lesz tölgyfából. A torony, melyben jelenleg csak a szél fúj és nincs semmire használva, egy falépcsőt fog kapni belül, amely lehetővé teszi a védőfolyosó elérését és a látogatók számára a torony lőréseiből való kitekintést.

A várfal esetén konzerválási munkálatokra van szükség: a kőfal felületeinek megtisztítását, a falazás folytonosságának visszaállítását kell tömésekkel, töltésekkel megoldani. A fal koronája tetőcserepekkel lesz védve.

 A volt német iskola épülete

Az épület hasznosítását javasoljuk, fő célja a turisztikai népszerűsítése lesz. A gangból egy valamikor befalazott bejáratot nyitunk meg. Itt egy fogadóterem lesz kialakítva egy kis kézműves bolttal, ahol nyomtatványok, turisztikai térképek és könyvek lesznek kaphatóak. Az illemhelyiségek 45-50 (egy autóbusznyi) ember számára lesznek méretezve, ezeket a templom hívei is használhatják.

A másik szárnyban módosítva lesz a bejárat a valamikor létező veranda helyreállításával. Az imaterem felújításra kerül és más tevékenységeknek is helyet ad (kóruspróbák, gyermekeknek vallásóra, kurzusok, ünnepségek, találkozók).

Az épület alapzatánál a délnyugati oldalon alátámasztó munkálatok elvégzésére van szükség a -1,10-es mélység eléréséig. A földtöltés a pincéből eltávolításra kerül. A járdát folyami kőből javasolt újrarakni, el kell távolítani a kőborítást a talapzatról és újra kell vakolni porózus habarccsal. A gang boltívét ellenőrizni és újravakolni kell szükség esetén.

A fapadló megtakarításra és javításra kerül, kivételt a földszint feletti padló jelent, míg a turisták fogadására való terem újraépül.

A tetőfedő esetén javasolt munkálatok hasonlóak a templom esetében javasolttal. A faanyag a munkálatot megelőzően gomba és rovarellenes oldattal lesz kezelve.

A külső és belső vakolást újra el kell végezni nagy porozitású vakolat alkalmazásával. A külső és belső festés is felújítást igényel, hogy beilleszkedjen az emlékmű közös koncepciójába. A padlózat anyaga újra lesz készítve más anyag alkalmazásával (tégla, kő).

A bútorzat felújításra kerül. Korszerű elektromos berendezések, villámvédelmi és fűtőberendezés felszerelésére kerül sor.

 A temetkezési kápolna

Elég komoly felújításra szorul. A faanyagáról készült szaktanulmány következtetései alapján a tetőzet struktúráját le kell bontani és hasonló, de égésgátlóval kezelt anyagból újjáépíteni. Kicserélésre kerülnek a cserepek, hegyes élű tetőcserepekkel. A fapadló újjá fog épülni.

 A külső környezet rendezése

A külső környezet összetett beavatkozást igényel. Jelenleg úgy a várudvar (a belső környezet) mint a külső környezet többszörös problémákat vet fel. A belső udvarban sok sír található, melyek a templom épületéhez túl közel találhatóak és megnehezítik az esővíz elvezetését, ezért javasoljuk néhány sírkeret eltávolítását. A templom körül új sétány épül. Függőleges rendezésként fontos beavatkozás, hogy lesz egy 50-60 cm réteg vágás a templom északi részén, egy kis támfalat alkotva és néhány áteresz amelyeknek meg kell oldaniuk az épületek körül a keletkezett csapadék elvezetését.

A külső környezet legnagyobb beavatkozásaként javasoljuk egy sétány kiképzését amely lehetővé teszi a várfal körbejárását. Újranyitjuk a főbejáratot amely a torny alatt lesz elérhető.

Egy feljáró fog készülni a fogyatékkal élők számára, amely jelenleg teljesen hiányzik.

Minden sétány, út, lépcső, amely különböző kövekből, itt-ott betonból készült, természetes faragott kőből és kőtömbökből lesz újraépítve.

A szelektíven gyűjtött hulladékok raktárának egy fapajtát javasolnak a külső falrészhez építve, a valamikor létező és eltűnt élelmiszerkamrákhoz hasonló módon.

Mivel műemléképületről van szó, a felújítási munkálatok a minimális beavatkozásként  szükségesek. A felújítások a megfelelő elérhetőségek megvalósítására korlátozódnak, a mozgássérültek számára, minden berendezés felújítására, a biztonsági elektronikai berendezések megvalósítására. Mindezek a munkálatok az épület történelmi műemlék jellegét tiszteletben tartva fognak megvalósulni.