Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Döbbenetes adatok 2017-ről

 

NAPONTA 10–11 KERESZTYÉN HALT MEG HITÉÉRT! 

Az 1955-ben a holland Anne van der Bijl által alapított OpenDoors (továbbiakban ODs) világszervezet minden év elején, így 2018-ban is megjelentette hatalmas kutatási munkával összeállított jelentését „Világméretű üldözési index 2018. – ahol a leginkább üldözik a keresztyéneket” címmel. Adatok, statisztikák grafikonok, 50 országra felbontott részletező elemzés mutatja be a nem ritkán drámaian életveszélyes helyzetet. Mindezt 472 oldalon. A 2017. évi jelentés „csak” 316 oldalt tett ki. Az idei 166 oldallal több, ami önmagában is jelzi a helyzet negatív irányú romlását, illetve azt, hogy még alaposabban foglalkoznak ezzel a világjelenséggel. Az ODs-index nem a ma Földünkön élő teljes keresztyénségről ad képet. Elemzésének fókuszában az az 50 ország áll, ahol a legdurvább a keresztyénüldözés. Ma a világnépesség a www.researchgate.net adatai szerint 7,59 milliárdot számlál. Ebből 2018 elején 2 milliárd 506 millió a keresztyének száma, 1,8 milliárd a muszlim, 1,2 milliárd a hindu, 822 millió a buddhista. Ehhez képest az ODs által vizsgált 50 országban (a Föld mintegy 200 országa között) 600 millió keresztyén él kisebbségben, s közöttük található az a 200 millió keresztyén, akik extrém diszkriminációt, napi üldözést, olykor súlyos, már a vallási genocídiummal határos bántalmazásokat, börtönt, kivégzést viselnek el. Ők a posztmodern kor mártírjai. Igazából ennek a 200 millió üldözöttnek a helyzetét mutatja be a világindex 2018.

Mi nem változott a 2017. évhez képest? A negatív „ranglista” nem. Ezen az akár fekete- vagy véres listának nevezhető statisztikai adathalmazon, amelynek számai egészen pontosan a 2016. nov. 1. és a 2017. okt. 31. közötti helyzetre vonatkoznak, az éllovas változatlanul Észak-Korea. Ez az ország évek óta „büszkélkedhet” a negatív világelsőséggel. Mögötte a második helyen viszont „szánalmas” helycsere történt. Az évek óta második helyezettet kiszorította ebben az embertelen versenyben a korábbi harmadik helyezett. Nevezetesen Afganisztán lett a világindex második helyezettje, a korábbi Szomália a harmadik világvezető lett.

Ezt követően a helyzet Keleten, Közel-Keleten változatlan. A legdurvább keresztyénüldözést „termelő” országok, az első 10 legagresszívabb tömb valamennyi tagja – Észak-Koreát leszámítva – iszlám, illetve iszlám többségű ország. Az ötven ország közül 33! Ez azért elgondolkodtató, hiszen valamennyien aláírták azokat az ENSZ-okmányokat, melyek alapján vállalják a vallásszabadság, az alapvető emberi jogok biztosítását. A „Christian Persecution” (Keresztyénüldözés) látványgrafika szerint az adatok még drámaibbak. Ez hónapra bontja a világindex adatait. Havonta valahol a nagyvilágban 322 keresztyén testvérünk szenved hite miatt mártíromságot. Ez évente mintegy 4000 mártírt jelent. Nem minden esetben kerül nyilvánosságra és az ODs látókörébe. Havonta valahol a nagyvilágban 214 templomot és keresztyén intézményt, épületet gyújtanak fel, robbantanak szét, rongálnak meg, ez évente mintegy 2600 keresztyén objektumot jelent. Közel 9000 azoknak a száma, akik az erőszak különféle formáit viselik el hitükért: súlyos vagy könnyű testi sértést, nemi erőszakot, bebörtönzést. A szisztematikus üldözés, jogi és emberi hátrányok milliónyi esetben érik hittestvéreinket az iszlám szélsőségesek, hindu és buddhista vallási gyökerű nacionalizmus, a posztkommunista diktatorikus és ateista államszerveződés és politika következtében. Az ODs így határozza meg a keresztyénüldözést: „Üldözésnek tekinthető, ha valaki Krisztushoz tartozása, Krisztussal és ügyével történő azonosulása miatt ér bármiféle ellenséges megnyilvánulás, jogi vagy egzisztenciális hátrány”. Ezért alábbi imaajánlásunkat szeretettel ajánljuk gyülekezeteink, presbitereink figyelmébe! Érettük, a 200 millióért szüntelenül imádkoznunk kell.

 

2018. évi könyörgés több száz millió üldözött testvérünkért

Irgalmas Istenünk, azokért könyörgünk ma, akik elnyomják embertársaikat, üldözik, megalázzák választott népedet és gyermekeidet. Vedd el szívükből a gyűlöletet, fékezd meg a gyilkos indulatot, a lenézést és a vallási fanatizmust. Könyörgünk Hozzád, Atyánk, Istenünk a hatalmasokért és a befolyásos emberekért: adj nekik elszántságot, hogy küzdeni tudjanak a vallásszabadságért és a szolidaritásért. Ébressz bennük felelősséget a vallási okok miatt üldözöttekért, megvetettekért és diszkrimináltakért. Imádkozunk Hozzád minden bebörtönzött, menekülő keresztyén testvérünkért, s azokért, akik rendíthetetlen, erős hittel néznek szembe gyilkosaikkal, és Érted készek mártíromságot vállalni. Tedd bizonyossá őket afelől, hogy minden múló perc, a szenvedés keserű pohara is hozzád viszi őket mind közelebb. Hazafelé, ahol nem lesz többé könny és fájdalom. Őrizd meg a Te Fiaidba, Jézus Krisztusba vetett szilárd hitüket, légy számukra menedék és oltalom a szükség idején, remény a próbákban, vigasztalás a félelemben és a gyászban. És magunkért is hadd könyörögjünk, Urunk, Istenünk! Mutasd meg nekünk azt a módot, ahogyan kifejezhetjük szenvedő testvéreink iránti együttérzésünket, imában és anyagi támogatásokban. Légy áldott hazánk kormányzatának nemes és célirányosan megszervezett segélyakcióiért, hogy a távolból is tudjunk hatékonyan segíteni üldözött testvéreinknek. Tégy bennünket kitartóvá a könyörgésben minden üldözött keresztyénért szerte a világon. Mindenható Istenünk, bízunk irgalmadban, s magasztalunk jóságodért, a Te Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek közösségében és világosságában. Ámen.