Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Imahét 2015

Imahét 
a Krisztus-hívők egységéért 
2015. január 18-25.

 Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!” (Jn 4,7)

Bibliaolvasás: Jn 4,1‑42

 1. nap KÖZHÍRRÉ TÉTEL Samárián kellett pedig átmennie (Jn 4,4) 
1Móz 24,10‑33 Ábrahám és Rebeka a kútnál 

Zsolt 42 Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez 
2Kor 8,1‑7 Makedónia gyülekezeteinek adakozása 
Jn 4,1‑4 Samárián kellett pedig átmennie 

2. nap BEVÁDOLÁS I. Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál (Jn 4,6) 
1Móz 29,1‑14 Jákób és Ráhel a kútnál 

Zsolt 137 Hogyan énekelhetnénk éneket az Úrról idegen földön? 
1Kor 1,10‑18 Mindenki így beszél köztetek: „Én Pálé vagyok, én Apollósé” 
Jn 4,5‑6 Jézus az úttól elfáradva leült a forrásnál 

3. nap BEVÁDOLÁS II. „Nincs férjem” (Jn 4,17) 
2Kir 17,24‑34 Asszíria meghódította Samáriát 
Zsolt 139,1‑12 „Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem” 
Róm 7,1‑4 „Meghaltatok a törvény számára a Krisztus teste által” 
Jn 4,16‑19 „Nincs férjem” 

4. nap LEMONDÁS Az asszony pedig otthagyta korsóját (Jn 4,28) 
1Móz 11,31‑12,4 Isten megígéri Abrámnak, hogy nagy néppé teszi, és megáldja 
Zsolt 23 Az Úr az én pásztorom 
ApCsel 10,9‑20 „Amit az Isten megtisztított, azt te ne mondd tisztátalannak” 
Jn 4,25‑28 Az asszony pedig otthagyta korsóját 

5. nap KINYILATKOZTATÁS „Merítőedényed sincs, a kút is mély” (Jn 4,11) 
1Móz 46,1‑7 Isten így szólt Jákóbhoz: „Ne félj lemenni Egyiptomba” 
Zsolt 133 Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek! 
ApCsel 2,1‑11 A pünkösd napja 
Jn 4,7‑15 „Merítőedényed sincs, a kút is mély” 

6. nap BIZONYSÁG „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne” (Jn 4,14) 
2Móz 2,15‑22 Mózes Midján kútjánál 
Zsolt 91 Azoknak éneke, akiknek az Úr a menedék 
1Jn 4,16‑21 A teljes szeretet kiűzi a félelmet 
Jn 4,11‑15 „Örök életre buzgó víz forrásává lesz benne” 

7. nap BIZONYSÁG „Adj innom” (Jn 4,7) 
4Móz 20,1‑11 Izráel fiai a Cin pusztánál, Meríbánál 
Zsolt 119,10‑20 „Igédről nem feledkezem meg” 
Róm 15,2‑7 „Az Isten adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek” 
Jn 4,7‑15 „Adj innom” 

8. nap TANÚSÁGTÉTEL Sokan hittek benne az asszony szava miatt (Jn 4,39) 
2Móz 3,13‑15 Mózes az égő csipkebokornál 

Zsolt 30 Az Úr életben tart minket 
Róm 10,14‑17 „Milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik!” 
Jn 4,27‑30.39‑40 Sokan hittek benne az asszony szava miatt