Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Istentiszteletek a Zathureczky Berta Otthonban

Az Üzenet gyülekezeti újság újraindítása, valamint az gyülekezeti honlapunk elkészítésének egyik fő célja az, hogy az evangélium hirdetése mellett tájékoztassa a gyülekezeti tagokat minden olyan eseményről, mely őket és az egyházközségünket érinti. Röviden és frappánsan ezt így lehet megfogalmazni: magunkról magunknak.

Talán sokan nem tudják a gyülekezetünkből azt, hogy több éve már annak, a Zathureczky Berta Otthonban heti rendszerességgel bibliaórát tartanak felváltva a szemerjai és a vártemplomi lelkipásztorok. Számomra ez egy különleges szolgálatot jelent, ezért adok Istennek hálát, hogy lassan már több mint három éve minden második csütörtökön – kivéve a nyári szünidőt – hirdethetem az Isten igéjét ebben a családias közösségben.

Még elevenen él bennem az otthonnal kapcsolatos első emlék, amikor Incze Zsolt szemerjai lelkipásztor, a maga sajátos humorával, egy őszi napon bemutatott a bentlakóknak: „A szemerjai Zsoltok mellett ő lesz a vártemplomi Zsolt, akivel találkozni fognak!” Ugyanis az akkori szemerjai segédlelkésznek is Zsolt volt a keresztneve (Györgyi Zsolt).

Amiképpen minden ember a maga módján egyedi és sajátos, ugyanígy minden emberekből álló közösség is hordoz egyedi vonásokat, melyek megkülönböztetik más közösségtől. Teljesen más a hangulat egy gyülekezeti bibliaórán, és teljesen más a hangulat egy idősek otthonában tartott bibliaórán. Egyedül Isten Igéje kell hogy ugyanaz maradjon, de ez Igének az átadási formája, tolmácsolása igenis változhat attól függően, hogy kik a hallgatók, hol és mikor hangzik el az Ige. Sokszor már az feltölt ebben a kis közösségben, ahogyan önszerveződve felkészülnek az igehirdetésre. Mire beérkezek a modern társalgóba – ahol addig talán éppen römiztek, vagy a városból valamelyik fodrász, kozmetikus, énekes- vagy tánccsapat végzett önkéntes szolgálatot –, teljesen át van rendezve a megszokott istentiszteleti hellyé. Ők maguk teszik körbe a székeket, s ha éppen Úrvacsoraosztás van, akkor úrasztalává díszítik ki saját kezükkel az ott lévő asztalt, kiosztják az énekeskönyveket és elcsendesedve várják, hogy elkezdjük Istent dicsérni. Ő maguk választják ki az énekeket, amit előszeretettel énekelnek. Ugyanakkor örvendetes megtapasztalni azt, hogy egy ilyen emelt szintű, összkomfortos otthonban alkalom adódik az ige meghallgatására is, hogy a léleknek is legyen még komfortosabb: tudjon felfrissülni, megfiatalodni, békességre lelni.

Ezért csak megköszönni tudom az otthon vezetőségének, hogy a kitűzött céljai mellett, a biztonságot és nyugodt életfeltételek mellett kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást, gondozást és teret biztosít isten szolgáinak is, hogy hirdessék az örök élet evangéliumát. Szálljon ezért Isten nevére hála és dicsőség. 

írta Bucsi Zsolt Tamás