Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Konfirmálás 2015

Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.” (Mt 5,6)

„Boldogok...” – ugye, kedves fiatalok, ezzel a szóval kezdődött a virágvasárnapi konfirmáción az igehirdetés alapigéje? 15 fiúnak és 25 lánynak a szülők, nagyszülők, keresztszülők és megannyi kedves családtag mellett Jézus is jelentkezni akar az életében, hogy elmondja jókívánságát: legyetek boldogok! Más ez a boldogság, mint az, amiről azt hiszi az ember, hogy itt a földön is megszerezhető. Ez a boldogság elválaszthatatlan Jézustól, a mennyei boldogság adójától. Ahogyan vágyakozik az éhhalál szélén lévő éhező egy betevő falat ennivalóra, és a szomjhalál szélén lévő szomjúhozó egy korty vízre – úgy kell nektek is vágyakozni a nagybetűs Igazságra, aki nem más, mint Krisztus, hisz ezt mondja: „Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet” (Jn 14,6).

Tudom, hogy vannak vágyaitok, hisz mindannyiunknak vannak, de ezek általában a földhöz, magunkhoz kötnek, kötöznek. Ha teljesülnek, akkor a jó közérzetünket megnövelik, de ott legbelül, a legbelső lényünk még nem növekedhetett. Fontos, hogy nektek kedvezően sikerüljön a júniusi képességi vizsgátok, fontos hogy megvalósítsátok már most dédelgetett álmaitokat, de meg és át kell élnetek azt is, hogy mindezek mellett a legfontosabb mégis az, hogy vágyakozzatok Krisztusra.

Bízunk abban, hogy az eltelt két év alatt sikerült felkelteni az érdeklődéseteket Krisztus iránt. Meghallottatok már valamit az Igazságból, amiből megszülethetett a hit a szívetekben, mert az mindig hallásból van. És ha van hit, akkor megtörténhet a hitmegerősítés, ami a konfirmáció maga. De soha ne álljatok le e hitmegerősítés útján. Vágyakozzatok naponta az élő Krisztus után. Kérjétek őt, hogy űzzön ki minden félelmet, bizalmatlankodást, önzést a szívetekből. Töltse el szeretetével, békességével életeteket.

Keressétek a további alkalmakat, ahol Róla hallhattok, Hozzá beszélgethettek, ezért engedjétek meg nekem, hogy elmondjam veletek kapcsolatosan a mi (lelkipásztorok, presbiterek) vágyunkat is. Jöjjetek el pénteken délutánonként 6 órától az Ifjúsági Bibliaórákra is, amikor együtt tovább erősíthetjük, növelhetjük Krisztusba vetett hitünket. Isten áldjon titeket! Veletek együtt imádkozzuk a következő imádságot:

Nem vagyunk mi nagy keresztyének – csak kicsinyek, de a Te nagy kegyelmed elég nekünk is. Ébressz fel minket kis örömökre és nagy hálára mindazért, ami máris a miénk: a megígért hitért, amit elfogadhatunk, a még tökéletlen engedelmességért, hogy mégsem tudunk megtagadni Téged, és a reménységért, amivel még jobban, szentebben, teljesebben reménykedhetünk, mindazért, amit Te készítettél számunkra Jézus Krisztus halála által – és amit ígértél – feltámadása által. Ámen.


BZsT