Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Megköszönték a támogatásunkat

        Nagytiszteletű Lelkipásztor úr, kedves gyülekezet!

 

         A Protestáns Teológiai Intézet VI. évfolyama ez úton fejezi ki köszönetét, amiért adományukkal támogatták az évfolyam izraeli tanulmányútját. Felejthetetlen és páratlan élményben részesültünk ottlétünk alatt. Egy másfajta kultúrával találkoztunk, amely merőben eltér a miénktől. Egy egész életre szóló élménnyé vált az ott töltött idő, hiszen egy héten keresztül Jézus nyomdokaiban járhattunk.

            November 1‒7. között tartózkodtunk Izraelben. Repülőgépünk Tel-Aviv városában landolt. Már a repülőtéren várt bennünket Sára, az idegenvezetőnk, egy Erdélyből elszármazott zsidó nő. A repülőtér parkolójában buszra szálltunk, amely kimondottan nekünk volt lefoglalva. Ezen a péntek reggeli napon kezdődött el a tanulmányi utunk.

Első nap Joppét, Tel-Aviv óvárosát tekintettük meg, ahonnan Jónás próféta hajóra szállt, amikor Istentől menekült, valamint Péter apostol is itt részesült abban a bizonyos látomásban, amelyről az Apostolok Cselekedeteiről írt könyv tudósít. Innen haladtunk észak felé. Így jutottunk el a tengerparti Cézáreába, ahol Pál apostolt kihallgatták, majd a Kármel hegyéig, ahol Illés próféta szembeszállt a többszáz Baál pappal. Már jócskán besötétedett, amikor megérkeztünk a názáreti szálláshelyünkre. Három éjszakán keresztül szolgált szállásul a názáreti Szent Gábriel szálloda.

Második nap eljutottunk Meggidó romvárosába, utána a Tábor hegyére is felhágtunk, végül Kánát érintve Názáretbe jutottunk, ahol Máriának tudtul adta az angyal, hogy fia fog születni, akinek Jézus lesz a neve.

A harmadik nap a Jordán folyóhoz mentünk, amelyben Keresztelő János megkeresztelte Jézus Krisztust, utána a Genezáret tavához mentünk. Itt egy különös élményben volt részünk, ugyanis egy órán keresztül hajókázhattunk a tavon, ahol Jézus Krisztus a vízen járt és ahol meganyi evangéliumi történet lejátszódott. A hajó vezetői a tiszteletünkre az árbocra felhúzták a magyar zászlót és a himnusz dallamát is bejátszották. Ezalatt az idő alatt mindenkinek lehetősége adódott elcsendesedni és a tájban gyönyörködni. Mivel vasárnap volt, ezért úgy döntöttünk, hogy istentiszteletet tartunk. A legmegfelelőbb helyet a Boldogmondások hegyén találtuk meg, ahol egy idillikus kert várt bennünket tele pálmafákkal és virágokkal. Itt tartottuk az istentiszteletet a szabad ég alatt. A Mt 5,1‒12 volt az alapige, amely a jézusi boldogmondásokat tartalmazza.

A negyedik nap a Gedeon forrásának a meglátogatásával kezdődött, ahol Isten megpróbálta Gedeon harcosait. Innen Bét-Seánba jutottunk, ahol állítólag Saul király meghalt. Ugyanakkor egy hatalmas római várossal találkoztunk ezen a helyen, amelyet egy földrengés tett tönkre. Bét-Seánból Jerikóba utaztunk. Ahogy kiszálltunk az autóbuszból árusok és kereskedők tömege vett bennünket körül, aki portékájukat kínálták. Jerikóban megnéztük azt a fügefát, amelyre állítólag Zákeus is felmászott, hogy Jézust lássa.

A Jerikó melletti úgynevezett „megkísértés” hegyéig is eljutottunk, ahol Jézust megkísértette a Sátán. Szinte 40 fokos melegben volt részünk. Át lehetett érezni, hogy mit jelentett Jézusnak negyven napon keresztül böjtölni. A nap végén pedig Jeruzsálembe, a városok városába érkeztünk, amely mindannyiunk számára lenyűgöző látvány volt. Ahogy az Olajfák hegyéről haladtunk Jeruzsálem óvárosa felé eszünkbe jutott a zsoltárosnak a szava: „Jeruzsálem, te szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város!” (Zsolt 122,3). Innen már nem tértünk vissza Názáretbe, hanem a mindössze 10 km-re található Betlehemben szálltunk meg.

Az ötödik nap Betlehemről és Jeruzsálemről szólt. Betlehemben a Születés Templomát látogattuk meg, amely Jézus Krisztus születésének a tiszteletére épült. Majd pedig visszamentünk a mindössze 10 km-re levő Jeruzsálembe. Jeruzsálem szűk utcáit járva több bibliai történet megelevenedett előttünk. Így jutottunk el a Siratófalig, amely a legmaradandóbb élményt jelentette mindannyiunk számára. Felemelő érzés volt együtt imádkozni azzal a több száz emberrel, akik ott tartózkodtak. A Siratófal egyik részénél az úgynevezett tanulóházra is felfigyeltünk, ahol a zsidó családapák imádkozni tanítják a fiaikat.

Ezután a Sion hegye következett, amely a zsidó felfogásban szent helynek számít. Innen jutottunk el a Via Dolorosára, a Fájdalmak Útjára, ahol Jézus a keresztet hordozta. Turisták sokasága vonult végig ezen az útszakaszon. Bazárok egész sorával találkoztunk. A Via Dolorosán végigmenve eljutottunk a Szent Sír Templomáig, amely a Golgota hegyére épült. Vegyes érzések kavarogtak bennünk. Egyrészt szomorúan tapasztaltuk, hogy az elcsendesedésre kevés lehetőség volt, hiszen minden jelentősebb helyre hatalmas templomokat emeltek. Ezt még tetézte a bazárárusok hangos alkudozása is. Mégis az a tudat, hogy ez a sok ember egy célért jött ide, széppé és magasztossá tette a jeruzsálemi tartózkodásunkat. A napot a Jad Vasem Múzeum, a holokauszt emlékhelyének meglátogatásával zártuk. A legtöbbünket megdöbbentett mindaz, amit ebben a múzeumban láttunk.

A hatodik napon kimozdultunk Jeruzsálemből és egészen délre utaztunk. Első állomásunk Maszada erődítménye volt, ahova drótkötélpályán jutottunk fel. A Holt- tenger partján, a nagy pusztaság közepén található ez az erődítmény, amely a zsidó hősiesség egyik szimbóluma. Ezután Qumránba mentünk, ahol a Krisztus korabeli esszénus közösség kolóniáját tekintettük meg. Qumrán az agyagedényekben megtalált bibliai tekercsekről híres. A bibliakutatás szempontjától jelentős helynek számít. A hatodik napot végül a Holt-tengerbe való fürdéssel zártuk, ami mindössze egy órát tartott, hiszen ez a világ legsósabb vize, amelyben húsz percnél tovább nem ajánlott fürödni.

A hetedik és egyben utolsó napon visszatértünk Jeruzsálembe. A Bethesda tavánál jártunk, ahol Jézus meggyógyította a 38 éve beteg embert. Végül a Gordon kertbe látogattunk. Ezt a kertet azért hozták létre, hogy bemutassák milyen lehetett az a sziklasír, amelybe Jézust helyezték, miután levették a keresztről. Szép környezet és nyugodt hangulat vett bennünket körül ezen a helyen. Ez jelentette a tanulmányi utunk záróakkordját. Még aznap este Tel-Avivban repülőgépre szálltunk és pár óra alatt már a bukaresti repülőtéren találtuk magunkat.

Az évfolyamon belül megfogalmaztuk, hogy építő és tartalmas volt számunkra ez a tanulmányi út. Többen azt is elmondták, hogy ezentúl már másképpen fogják a Bibliát olvasni. Ottlétünk alatt hitben és ismeretben gazdagodtunk. Mindez a gyülekezeteink támogatása nélkül nem jöhetett volna létre. Nagyon hálásak vagyunk minden egyes gyülekezeti tagnak és lelkipásztornak, akik felkarolták ezt az ügyet. Mi is elmondhatjuk, hogy cseppekből állt össze a tenger.

 

Kívánunk áldott és tartalmas karácsonyt minden Kedves Testvérünknek!

 

Kolozsvár, 2013. Adventjében

Tisztelettel és köszönettel,

a VI. évfolyam nevében

 

Vékony Zsolt József