Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Assisi Ferenc imádsága

Assisi Szent Ferenc imádsága

 

Uram, tégy engem, gyarló és bűnös szolgádat

Békességed engedelmes és állhatatos eszközévé,

Hogy szeretetet vigyek oda, ahol a gyűlölet honol,

Hogy megbocsássak ott, ahol engem sértések érnek,

Hogy megértést vigyek oda, ahol most a viszály az úr,

Hogy az igazságot mondjam ott, ahol ma még a tévelygés tarol,

Hogy hitet ébresszek ott, ahol oly sokakat a kétkedés nyomaszt,

Hogy reményt keltsek ott, ahol a kétségbeesés az úr,

Hogy fényt gyújtsak a félelmetes sötétség honában,

Hogy örömet szerezzek ott, ahol most még a bánat lakik.

 

Óh, Uram,

Add azon fáradoznom,

Hogy ne engem vigasztaljanak, de én vigasztaljak másokat,

Hogy ne engem értsenek meg, de én értsek meg másokat,

Hogy ne engem szeressenek, de én szeressek másokat,

Mert aki így feláldozza magát, Tőled nyer jutalmat,

Aki megtagadja önmagát, Nálad nyer irgalmat,

Aki a másiknak megbocsát, Te is megbocsátasz annak,

Aki így hal meg, az örök életre támad fel Nálad. Ámen.