Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Századik születésnap

Daragics Anna nőtestvérünket köszöntöttük a századik születésnapján 

Áldjon meg téged, áldjon az Úr,

Őrizzen téged, őrizzen Ő,

Orcáját mennyekből fordítsa le rád Atyád,

Könyörüljön rajtad, könyörüljön rajtad,

Adjon békességet!”

(Református Énekeskönyv, 504. ének)

 

Április 17-én délelőtt 10 órakor ezzel az énekkel köszöntöttük szerény kis otthonában gyülekezetünk legidősebb tagját, Daragics Anna nőtestvérünket a 100. születésnapján. Lelkipásztor, gondnok, kántor, ifjak, nőszövetségi és gyülekezeti tagok – átadva a gyümölcsöskosarat és a virákcsokrokat – mind meghatódva éltük át ennek az élménynek minden pillanatát. Sokunknak most volt az első alkalom, amikor élőben köszönhettünk egy 100 évet betöltött kedves személyt. Ilyenkor lélekben mindnyájan leborulunk Istennek gondviselő hatalma előtt és egyszerűen csak csodálni és magasztalni tudjuk Őt, hogy ilyen gazdagon árassza az ő áldását.

Lenyűgözött a virágos, rendezett udvar, a tiszta ház, mely mind arra utal, hogy Isten a hosszú évek mellett megtartotta az erejét is, hiszen még most is dolgozgat, főz, takarít, fát hasít, havat seper ha kell. Ő maga mondotta, hogy a hosszú élet titka a munka, az állandó jövés-menés.

Mivel nagycsütörtök is volt, jónak láttam, hogy lelkipásztorként részeltessem őt a legnagyobb és a legdrágább ajándékban, melyet kaphat valaha Isten gyermeke: Jézus Krisztus kiontatott vére és megtöretett teste, melyet érettünk, miattunk, és helyettünk adott a Golgotán azért, hogy a kegyelem és bűnbocsánat ajándéka mellett a leghosszabb életünk legyen, örők életünk.

Úrvacsoraosztás után hitben megerősödve és lélekben meggazdagodva köszöntünk el Anna nénitől a viszontlátás reménységében. Isten éltesse őt még sokáig, erőben, egészségben.

 

Úrvacsora

 

Csoportkép