Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Emlékfát ültettünkl

 

Konfirmáció előtt egy nappal, szombaton, miután megállt a nagy pelyhes hóesés, kimentünk a konfirmálóinkkal a vártemplom bejárati kertjébe, és elültettük az emlékfát. Az ötletet id. Nemes Emil presbiterünk adta annak kapcsán, hogy valamilyen formában próbáljuk még emlékezetesebbé tenni a fiatalok számára konfirmációjuk ünnepélyességét.

Nagy segítséget jelentett számunkra Kanyó Albert számvevő gondnok – aki megsajnálva a hidegben vacogó és a kétórás főpróbától kimerült fiatalokat, – segített megásni a gödröt, melybe aztán elültettük a fenyőfát.

A fa elültetése után Bucsi Zsolt Tamás beosztott lelkipásztor imádságban kérte Istent, hogy növessze naggyá ezt a fát, és hadd emlékeztesse a körülálló fiatalokat arra, hogy 2014-ben itt, az ősi Vártemplomban a konfirmáció alkalmával Isten színe előtt és a gyülekezet jelenlétében megfogadták, hogy hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei lesznek a Református Anyaszentegyháznak.