Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Anyák napja a Vártemplomban

 

Anyák napja a Vártemplomban (2014. május 4.)

 

Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya,
nem könyörül-e méhe gyermekén? (Ézs 49,15a). 

 

Szeretettel hívjuk a gyülekezeti tagjainkat május 4-én az anyák napi istentiszteletekre. Meghívott vendégeink a Zilah Belvárosi Református Egyházközség Nőszövetsége és lelkipásztora.

Délelőtt 10 órától Igét hirdet Püsök Sándor Csaba, Zilah-Belvárosi lelkipásztor, anyák napi műsorral készülnek a Gödri Ferenc iskola II.C osztálya, valamint a vártemplom Dalárdája.  

Délután 6 órától pedig gyülekezetünk vallásórásai köszöntik előadásukkal az édesanyákat.

Szeretettel várunk!

 

Gyermek imádsága édesanyjáért

 

Istenem, édes Atyám, mindenható és örök Szeretet, milyen jó voltál hozzám, hogy véghetetlen szerelmednek egy sugarát felém küldötted az édesanyám szívén keresztül. Milyen megszégyenülve állok meg én, amikor visszagondolok az ő érettünk elégő életére. Minden kicsi emlék vádol és megszégyenít. Hogy adta ő a maga egész fiatalságát énérettem. És hogy nem tudtam semmit sem adni őneki. Mennyi jóság, mennyi gond csendült meg a szavaiban és hányszor sebeztem én meg hálátlan, és türelmetlen gyermeki szó köveivel.

Atyám, előtted megvallom, sokszor elfelejtettem hálátlanul ezt a tartozásomat, ezt a szeretetet, amely éjjel, nappal, közel és távol kísér és eggyé lesz velem. Köszönöm Uram, hogy amikor anyámra nézek, vonásain át, szemében meglátok valamit földöntúli világod erőiből. Amikor vele beszélek, gondoskodó és szerető szavain át világ fölötti szerelmed melegsége érint meg engem. Ennek a soha ki nem apadó szeretetnek a forrása Te vagy Uram. Te vagy a segítsége ennek a gyönge életnek, mely mindannyiunknál erősebb. Tenálad van a titka ennek a hatalomnak, amely a maga csodálatos szolgálatával uralkodik a szívem felett, amelyet nem tudok elfelejteni soha. Atyám áld meg ezt a hősies életet.

Adj alkalmat énnekem arra, hogy egyszer én is legyek számára segítség, hogy az életem gyümölcsöt teremjen számára, oltalmazza és odaadott életét találja meg bennem. Az ő életén át is értesd meg velem a Te véghetetlen jóságodat, amellyel testet öltöttél érettem s amellyel az én Uram Jézus magára vette az én nyomorúságomat. Tégy engem hálás gyermekké a Krisztusban. Ámen.