Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Könyörgés a lelkipásztorért

 

 

Kegyelmes Istenünk, aki őriző Pásztorunk vagy nékünk, esedezem előtted a lelkipásztorért. Boldog és ítélet alatt álló szolgálatot bíztál reá, hogy hirdesse a te Igédet közöttünk szavaival és életével. Könyörgök azért, hogy naponta álljon meg Előtted, ne hordozhassa egyedül a gyülekezetért való felelősség gondját. Áldd meg igehirdetését. Tisztán zúgjon át rajta a Te igéd. Emberi gyarlóság és bűn, vagy emberi bölcsesség bele ne keveredjék. Óvd meg dicsérettől, ha hatalmasan zeng általa a Te akaratod. Óvd meg csüggedéstől, ha sokáig pusztába veti a magot. Adj neki bátorságot Szentlelked által, hogy semmi el ne tántorítsa a Te akaratod erejének és ítéletének megmutatásától. Adj a szívébe sok szeretetet, hogy hirdesse mindenek fölött Krisztusban lehajló kegyelmedet. Ne adj a számára nagyobb kísértéseket, mint amelyeket elhordozhat. Könyörülj emberi gyarlóságain, adj neki naponta bűnbánatot és nehéz munkájában tápláld őt naponta az élet kenyerével.

Sorakoztass melléje munkatársakat, hajlítsd felé a presbiterek lelkét. Fűződjenek össze a szívek Előtted való barátság által. Legyen áldott a vigasztalása, amikor szomorú emberekhez hajol alá. Legyen boldog a gyermekekkel való foglalkozása. Legyen hangos, erőteljes az a néma igehirdetés, amit az életével mutat meg. A mi Urunk, Jézus legyen Pásztora, Ő alázza meg büszkeségében, Ő legyen gyógyító orvosa, ha sebeket kap. Ő küldje tovább harcra, ha elcsüggedne. Ő benne legyen jutalma a földön és az örökkévalóságban. Ámen.