Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Világtalálkozó Sepsiszentgyörgyön

Július 10-én itt Sepsiszentgyörgyön folytatódik a VII. Református Világtalálkozó, ahol a helyiek kezdeményezése szerint,  egész alakos szobrot állítanak a nagy reformátornak, Kálvin Jánosnak.

 

E jelentős esemény helyszínének itt Sepsiszentgyörgyön nem is lehet megfelelőbb helyszíne, mint a Vártemplomunk melletti Kálvin tér. Itt kap helyet Bocskai Vince szovátai szobrászművész alkotása.

A július 10-i ünnepélyen jelen lesz a Magyar Református Egyház mindegyik részegyházának püspöke, főgondnoka, valamint a hatvannégy Kárpát-medencei egyházmegye esperesei és főgondnokai, akik a Generális konventet alkotják. Szintén jelen lesz a svájci református egyházszövetség elnöke, valamint a svájci egyházi segélyszervezet, a HEKS képviselői is Sepsiszentgyörgyön fogják tartani éves konferenciájukat. A HEKS a tervek szerint három éves partneri szerződést ír alá az Erdélyi Református Egyházkerülettel, ami három fontos területen próbál segítséget nyújtani az erdélyi reformátusoknak: a diakónia, a továbbképzés, valamint a kis gyülekezetek problémájának megoldására egy tervet dolgoznak ki.

Kató Béla elmondta, a sepsiszentgyörgyi rendezvényt megelőzően egyházkerületi közgyűlést tartanak Kovászna városában, ez lelkészszenteléssel kezdődik, majd a július 10-i eseményeket követően Sepsiszentgyörgyön ülésezik a Generális Konvent. „Az az egység, amelyről sokat beszélünk, az most megerősödik. Készülünk a reformáció 500 éves jubileumára, sikerül talán valamit önmagunkból megmutatni, megerősítjük magunkat azáltal, hogy újrafogalmazzuk, elismételjük azokat a tanításokat, amelyek a Szentírás alapján állnak."

Ballai Zoltán programfelelős elmondta, az első eseményre július 9-én délután 5 órától kerül sor, a Sepsiszentgyörgyi Lábas házban egy kiállításmegnyitó lesz. Másnap 11 órától lesz az ünnepi megnyitó, valamivel korábban az Erzsébet parkban elkezdődnek a gyerekprogramok. A gyerekek lufikat kapnak, amelyeken a nap programjai fel lesznek tüntetve. Tizenegy után a kulturális események sora kezdődik el. A programfelelős kiemelte, hogy ezen a napon a Székely Nemzeti Múzeum ingyen látogatható lesz. A főtéri nagyszínpad mellett református intézmények fogják bemutatni a munkájukat, a tér egyik részén olyan református népművészek lesznek, akiknek a munkáján meglátszik az, hogy reformátusok. Egy másik kiállításban az erdélyi reformátusok bioetikáját mutatják be interaktívan, kissé provokálóan is. A Kálvin tér és a Főtér között a brassói, erdővidéki, sepsi és kézdi-orbai egyházmegye fiataljai és lelkészei bibliai témájú flash-mobokat fognak bemutatni. Lehetőség lesz arra is, hogy a Tein kávézóban élő teológiai könyvtárba lépjünk, teológusokat lehet a reformációval kapcsolatos kérdésekkel bombázni. A belvárosi templomban és a parkban imasétányok lesznek. 13 órakor a rétyi fúvósok fújják meg a gyülekezőt, őket egy 150 tagú egyesített kórus kíséri. 13 órától lesz a szoboravató, 14 órától hálaadó istentiszteletre kerül sor, amelynek végén közös úrvacsoraosztás lesz, 32 úrasztalánál osztják majd az úrvacsorát.