Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Ima az építőkért.

 

Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. (Zsolt 127,1b)

 

Mennyei Édesatyánk! Bölcs Salamon hálaadó szavaival fohászkodunk hozzád. Annak az embernek a szavai ezek, akit te megáldottál bölcsességgel, gazdagsággal, aki egyike volt a te legnagyobb építőidnek, hiszen neki adatott meg annak a lehetősége, hogy felépíthesse templomodat a maga dicsőséges és ámulatba ejtő pompájával.

A mai napon, amikor az építők napját ünnepeljük itt Sepsiszentgyörgyön, mindnyájan egy szívvel és egy lélekkel ugyanezzel az alázatos megállapítással szeretnénk megállni teelőtted: ha te nem építed a házat...

Ha te nem adtál volna erőt, áldást az építők munkájára, akkor eredménytelen lett volna minden emberi nekifutás, összefogás, akárcsak a bábeli építkezés. De ott Uram, ahol ezzel a lelkülettel kezdik meg a fáradtságos munkát az építők, hogy Uram, ha Te akarod, akkor ott már teljesen más lesz a munkamorál, teljesen más lesz a csapatszellem. Ha építőkként így kezdünk neki az építkezéseknek, legyen az akár felhőkarcoló, templom, iskola, ház, vagy akár a nyugdíjas korunkban unokáinknak, dédunokáinknak épített hintaló, akkor is ezek mind a te hatalmas tetteidet hirdetik, melyeket jónak láttál az építők fáradozásán, kezeiknek munkáján véghezvinni.

Ezért Téged dicsér és magasztal az építők kezeinek minden eredménye: a helyére került tégla, vakolat, deszka, vas, a megálmodott és véghezvitt tervek egyaránt.

Urunk! Áld meg az ittlévők, a jelenlegi és mindenkori építők életét, a közel és távolban lévő szeretteik életét egyaránt. Áld meg az építők kezeinek munkáját, hogy azok továbbra is Téged hirdessenek. Áld meg azok életét, akik e mai eseményt fáradságos munkával újból megvalósították. Kísérjen a te legdrágább áldásod mindnyájunkat most és mindörökké. Ámen.

(Elhangzott 2014. július 30-án Sepsiszentgyörgyön az Építők Napján)