Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Ima iskolába induló gyermekért

„Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait, és figyeljen elméd tudományomra!” (Péld 22,17)

 

           

Eddig egészen a szívemhez közel őrizhettem, Atyám; most amikor tovább megy a gyermekem, amikor távolodni kezd tőlem, szorongó és mégis bizakodó lélekkel könyörgök hozzád, vezesd őt ezen az úton is.

Rendelj néki olyan tanítókat, akik szeretik őt és lélek szerinti szülők felelősségével vezetik tovább, akik bölcsességet és szeretetet adnak neki.

Küldj melléje olyan társakat, akik mellett a barátság tájait megismerheti, akikkel felfelé halad, mindig magasabbra, akiket segít és akik őt segítik.

Hívd elő Atyám azokat az alvó erőket, melyeket születése előtt beléje oltottál, bontsd ki a lelkét, nőttesd meg a lelke szárnyait, eszméljen rá emberi elhívatására és méltóságára.

Közöld vele Atyám egyszer, amikor majd jónak látod, mire és hová rendeled őt. Ne engedd elbizakodni, ha eredmények sarjadnak ki a munkája során és Te űzd el mellőle a csüggedést, ha nehéz munkát adsz neki és nem találja egyszerre a munkája gyümölcsét.

Neveld őt Atyám, hogy Jézus Krisztust ismerje meg, szeresse és hallgassa. Add Szentlelked, hogy megértse az Evangélium bölcsességét, kinyissa szívét annak erői előtt, naponta állítsd Magad elé, tanítsd meg az imádság nyelvére, a bűnbánat bölcsességére és Benned való élet tudományára. Tudja számon venni, amit kapott és feledni, amit ő adott, találja meg a Te országodat, tudja elolvasni kijelentésed az égen, a földön és élete eseményeiben és tudjon egykor számot adni minden tálentumról, amit reá bíztál a Krisztusért. Ámen.