Sepsiszentgyörgyi Református Vártemplom

Isten hozta honlapunkon!

Imádság a temetőben

 

Mit keresitek a holtak között az élőt?” (Lk 24,5)

 

Itt állok Atyám a halálnak, az elmúlásnak kertjében, e kedves sírhalom mellett, melynek mélyén drága tetemek pihennek. A mulandóság világából kiáltok fel Hozzád, örökkévaló Szeretet, aki megmutattad énekem, hogy ennek a földi életnek igazi kincseit nem veheti el a halál mitőlünk.

E kedves sírhalom mellett is áldalak Téged, Atyám, mindazért a szeretetért, amelyet Ő általa küldtél. Te látod én Istenem, hogy ég az én szívemben is a szeretet és az emlékezés. Éppen azért újból érzem a vesztességet, újból megsiratom őt és újra érzem, hogy milyen szegény lett nélküle az életem. Jöjj hát újból énhozzám vigasztaló és irgalmas Istenem. A hitnek és reménységnek angyalai vegyenek körül engemet is itt, mint egykor a temetőben járó asszonyokat, akik a mi Urunkat, Krisztust keresték a sírban. Taníts meg engem is, hogy ne a holtak között keressem az élőt. Emeld föl a lelkemet, hogy láthatatlan világod lássam. Add meg azt a reménységet, hogy ő is hazatalált Hozzád, hogy szenvedésen és halálon túl az élet örök világába érkezett el, hogy Jézus Krisztus váltságáért az ő számára is helyet készítettél Magad mellett.

Vezess Atyám engem tovább életem útján. Adj erőt a rám súlyosodó kereszt elhordozására. Adj vigasztalást és gyógyírt bánatom sajgó sebére. Táplálj az örök élet reménységével. Mutasd meg, hogy mindnyájunk közös útja e szomorú kerten át vezet. Készíts engemet is naponta arra az órára, amikor előtted kell megállanom. Addig is ennek a kedves halottnak az emlékét tartsd meg a szívemben. Vigasztalásnak, szeretetnek és reménységnek Istene maradj velem. Jézus Krisztusért kérlek. Ámen.